strategisch button 5KB

Strategisch

Brainstormsessie organiseren

Een creatieve sessie

Brainstormsessie organiseren

Een creatieve sessie met als doel snel veel nieuwe ideeën genereren uit meerdere vraagstukken. Het kenmerk van een deze methode is dat het waardeoordeel over de geopperde ideeën wordt uitgesteld totdat alle ideeën zijn uitgekristalliseerd.
Door middel van een gegeven workshop worden er handvatten aangereikt om vanuit een ander perspectief vraagstukken te genereren en oplossingen te bedenken.

1 Ideeën moodboard
2 Proces omdenken
3 Analyse

Aandacht voor kwantiteit:
In de eerste fase is een maar of een geen optie, alle ideeën zijn geoorloofd. Later in het proces worden de opgesomde ideeën bekritiseerd. Koertom eerst aandacht richten op de kwantiteit. De achterliggende gedachte is dat in dit proces zoveel mogelijk ideeën inzichtelijk worden gemaakt. Het kan een meerwaarde hebben om iemand buiten het werkveld mee te laten doen in deze sessie bijvoorbeeld een kunstenaar of creatief denker.